Angst og depression

Depression og angst kan være nogle tunge emner, men med min måde kan vi lette din healing omkring det

Soul Call

Psykisk ubehag

De fleste psykiske sygdomme er forbundet med symptomer som træthed, tristhed, ugidelighed, vrede, angst og mange flere. Oplever du nogle af disse symptomer, eller er du allerede blevet diagnosticeret, kan jeg hjælpe dig.

JEG BEHANDLER SYMPTOMERNE

Når du får stillet en diagnose, er det ofte fordi, det er nemmere at arbejde med, og så ved du, hvad du har. Men det virkelige probxlem er ikke diagnosen i sig selv, men symptomerne. Derfor går jeg ind og arbejder med at finde årsagen til dine symptomer, og dermed hvordan du kommer af med dem.

Jeg hjælper dig med at slippe, de ting der fylder lige nu i dit liv. Jo mere du slippe, jo nemmere bliver det at skabe plads til alle de fantastiske følelser og oplevelser. Dermed slipper du af med symptomerne og i sidste ende med diagnosen.

INDUVIDUELT BEHANDLINGSFORLØB

Hvis du har en psykisk diagnose som angst, depression, langvarigt stress, borderline, spiseforstyrrelser, adhd, bipolar, misbrug, så vil jeg altid lave en fjernbehandling først.
Der er oftest nogle meget dybe blokeringer, som skal løsnes, før vi begynder at arbejde med at ændre energierne i en personlig session.

Hvis du har en tristhed, utilfredshed i livet, eller ønsker en ændring til det bedre i parforholdet osv. vil du blive modtage en intuitiv behandling. Derefter vil vi sammen vurderer om der er behov for at supplere med fjernebehandling.